https://giathuecanho.com/wp-content/themes/mts_builders/images/gravatar.png

Nguyễn Thị Tú Quyên

Tôi là Nguyễn Thị Tú Quyên. Copywriter chuyên mảng bất động sản khu vực Hồ Chí Minh .