Trương Tài Năng

Tôi là Trường Tài Năng - CEO Founder tại GIATHUECANHO

Tôi là Trương Tài Năng, Tôi là một Saler bất động sản chuyên tư vấn mua bán - cho thuê…