TP.HCM điều chỉnh quy hoạch cảnh quan dọc bờ sông Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị. Lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch cảnh quan dọc bờ sông Sài Gòn. Sử dụng hành lang trên bờ sông Sài Gòn trên địa bàn TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Giao thông Vận tải. Tổ chức lập và công bố mép bờ cao quy hoạch sông Sài Gòn. Đối với các khu vực chưa công bố. Đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến sông Sài Gòn. Phù hợp với điều kiện thực tế. Trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc được giao tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể 50 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn. Từ huyện Củ Chi đến quận 7. (Chủ yếu trong phạm vi khoảng 100 m. Tính từ ranh quy hoạch mép bờ cao).

Nội dung rà soát, đánh giá. Cần tập trung vào mối quan hệ, tính kết nối về giao thông, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất 2 bên bờ sông với đặc thù về cảnh quan, môi trường tự nhiên của dòng sông. Làm rõ điểm nổi bật về vị trí, cảnh quan và sử dụng đất của từng khu vực.

Đặc biệt, Sở Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu để tham mưu. Trình UBND TP.HCM lập điều chỉnh quy hoạch. Thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan dọc sông Sài Gòn.

Theo đó, việc này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý. Đảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về tổ chức và quản lý không gian cảnh quan trên toàn bộ tuyến sông. Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, môi trường đô thị. Theo hướng bền vững, hài hòa. Ngoài ra, TP.HCM sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương. Cùng thực hiện để đồng bộ về cảnh quan cả 2 bên bờ sông Sài Gòn.

Quy hoạch cảnh quan khu vực ven 2 bờ sông Sài Gòn

Quy hoạch cảnh quan khu vực ven 2 bờ sông Sài Gòn

UBND TP.HCM cũng giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Tổ chức lập Đề án Nghiên cứu giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường sông Sài Gòn. Phục vụ phát triển kinh tế – xã hội TP.HCM.

Nội dung đề án cần rà soát hiện trạng sử dụng đất hai bên bờ sông. Xác định những khu vực đất đang do nhà nước quản lý. Đất của người dân đang sử dụng. Để lên phương án khai thác hợp lý. Tích hợp đầy đủ định hướng phát triển các ngành – lĩnh vực. (Kinh tế, môi trường, du lịch, giao thông…) Nhằm đề xuất các giải pháp toàn diện trong khai thác và bảo vệ môi trường, không gian cảnh quan dọc sông Sài Gòn.

Từ đó, đề xuất các chính sách phù hợp. Thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tổ chức. Tạo lập không gian cảnh quan bờ sông bảo đảm mỹ quan, hiệu quả và bền vững.