Thông qua dự thảo điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận ở Hà Nội

TP Hà Nội vừa thông qua Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa 3 quận: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Tại cuộc họp của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, tập thể UBND thành phố đã thống nhất thông qua. Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận.: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Tại khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân. Và khu vực tổ dân phố số 28 – tập thể Bệnh viện 19-8.

Cụ thể, theo Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 19/9/2018 của UBND TP. Hà Nội. Về điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm. (Khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân). Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 8 tổ dân phố. (Các tổ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32). Khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1. (Quận Bắc Từ Liêm). Hiện đang do phường Nghĩa Tân. (Quận Cầu Giấy quản lý). Về địa giới của phường Nghĩa Tân.

Cụ thể, diện tích khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân được thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính từ quận Bắc Từ Liêm về Cầu Giấy gồm 10,32ha; dân số khu vực thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính: 1.622 hộ dân, số lượng nhân khẩu là 6.096 người.

Đồng thời chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 2 tổ dân phố 28, 29 thuộc phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) đang do phường Mai Dịch (Cầu Giấy) quản lý về địa giới hành chính của phường Mai Dịch.

Điều chỉnh lộ giới hành chính của các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy

Điều chỉnh lộ giới hành chính của các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy