Ban quản lý dự án 85 nghiên cứu nâng cấp đường sắt Vinh

Tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang sẽ được ban quản lý dự án 85 nghiên cứu khả thi. Sau đó được đầu tư 1.800 tỷ đồng. Để gia cố các hầm yếu và mở mới các ga đường sắt mới. Dự án sẽ được thi công từ tháng 7/2020. Và dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án gia cố các hầm yếu. Kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên của tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang .Với tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Bộ giao Ban quản lý dự án 85 triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Vinh - Nha Trang

Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang

Bộ Giao thông vận tải cũng đã phê duyệt đề cương dự toán. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Khung chính sách, đánh giá tác động môi trường. Ban quản lý dự án 85 hiện đang chuẩn bị phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu. Dự kiến các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án đầu tư. Sẽ hoàn thành trong tháng 9/2019. Đến tháng 7/2020, dự án sẽ bắt đầu thi công. Và hoàn thành trong năm 2021.

Về kế hoạch bố trí vốn. Bộ Giao thông vận tải đang đề nghị giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho dự án 1.400 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2019 là 35 tỷ đồng để chi trả cho công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, cắm cọc giải phóng mặt bằng…

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn Hà Nội – Vinh. Với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng. Và đoạn Nha Trang – Sài Gòn với tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng.

Được biết, cả 3 dự án nâng cấp các tuyến đường sắt này đều nằm trong danh sách 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách. Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua. Phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.